​การประชุมวิชาการประเทศไทยจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 (18 ธันวาคม 2552)​