จัดซื้อ-จัดจ้าง (ส่วนกลาง)

ประกาศร่างขอบ​เขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)​

11-06-62
03-05-62
06-03-62
22-01-62
22-01-62
18-01-62
14-01-62
28-12-61
20-12-61
09-11-61
30-10-61
22-10-61
14-08-61
26-04-61
27-03-61
21-03-61
16-03-61
15-03-61
14-03-61
14-03-61
13-03-61
02-03-61
08-02-61
07-12-60
07-11-60
21-06-60
01-06-60
26-05-60
04-05-60
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อ​มูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ปรับแก้ไขหลังรับฟังคำวิจารณ์ครั้งที่ 1 )​​​​
05-04-60
1 - 30 Next
​​​