​ ​​​​​​​​​ติดต่อ สส​​ช.​

location_map1.jpg​​


 

 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้นสอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 
​โทรศัพท์ 0 2142 1234 โทรสาร 0 2143 8109​ บริการข้อมูลโทร 0 214-17500-03  ​
อีเมล์ : services@nso.go.th ​​​​​

 
 
... ... ...

Enlarge Map ..
​​


 

 
​​

​​​​​​​