สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2547

​การเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิคในปีค.ศ.2016 

การบริจาคอวัยวะ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

การทุจริตคอรัปชั่น 

การจัดงานนิทรรศการ 'เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว'

ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ของนักเรียน/นักศึกษา ในเขต กทม. 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ความต้องการใช้ข้อมูลภาครัฐโดยผ่านทางศูนย์บริการโทรศัพท์ 

การบริหารงานของรัฐบาล 

การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี