สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2549

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพ​​ติด 

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 

​​กับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค) 

ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล