สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2552

โครงการเช็คช่วยชาติ 

การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล 

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

การบริหารงานของรัฐบาล เมื่อบริหารงานครบ 3 เดือน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2552) 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและการตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ