สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​

​​ปี 2555

​​​ความต้องการของประชาชน ในปี 2556

​​​​การบริหารงานของรัฐบาล ครบ 1 ปี พ.ศ. 2555

​​ความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย

​​การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤษภาคม 2555) 

​​สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2555) ​