ตาราง 20.7 ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2564 - 2565
Table 20.7 Monthly Relative Humidity Data: 2021 - 2022

เดือน 2564 (2021) 2565 (2022) Monthly
เฉลี่ย
Mean
เฉลี่ยสูงสุด
Mean maximum
เฉลี่ยต่ำสุด
Mean minimum
ต่ำสุด
Minimum
เฉลี่ย
Mean
เฉลี่ยสูงสุด
Mean maximum
เฉลี่ยต่ำสุด
Mean minimum
ต่ำสุด
Minimum
สถานีตรวจอากาศจังหวัดปทุมธานีPathum Thani Meteorological Station
ทั้งปี74.490.057.443.374.890.659.143.9Annual
มกราคม67.685.448.238.069.592.746.235.0January
กุมภาพันธ์71.393.847.732.073.289.556.837.0February
มีนาคม74.194.359.243.078.095.960.046.0March
เมษายน80.094.062.747.071.889.853.838.0April
พฤษภาคม74.889.360.048.074.087.060.947.0May
มิถุนายน68.883.052.842.078.092.763.249.0June
กรกฎาคม75.087.857.840.080.793.368.055.0July
สิงหาคม76.588.760.746.079.491.966.951.0August
กันยายน83.193.368.853.080.492.368.554.0September
ตุลาคม80.391.664.850.074.288.859.642.0October
พฤศจิกายน74.487.158.144.072.889.755.935.0November
ธันวาคม64.379.447.536.066.083.148.838.0December