​​​​​​​​​

​ด้านสัง​​คม​​​​​

​สาขาหญิ​​​​​งและชาย​

​​​​สำรวจ​​การอ่านขอ​​งป​ระชากร​​​​​ พ.ศ. 2561

​​​​รายงานตารางสถิติ