​​​​​​​​​ด้านสังคม

​​ประชากรศาสตร์ ประชา​​กร และเคหะ​​​​​​​​

สำรวจ​ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2​564​​​