​ด้านสังคม​​​​​

​​​สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน​

การสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2565​​

​​