​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ด้านเศรษฐกิจ​​

​สาขาการค้าและราค​า

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563​​​

​​
​ ​
​​​​​​​
​​

​ ​