NSO

นโยบายคุกกี้

0

หน้าแรก / นโยบายคุกกี้
NSO

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายคุกกี้

     เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (https://www.nso.go.th) จะมีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ ซึ่งการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

     คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บและจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจดจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ใช้คุกกี้อย่างไร

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

          คุกกี้ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) ใช้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราว เพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  (สสช.) เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  (สสช.) จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีดังนี้  
- คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
- คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
- คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน จดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

 

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่างคุกกี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(
Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

    · PHPSESSID

    · (province)_nso_go_th

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน
(Performance/Statistics Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

    · _gid

    · _ga

    · _gat_gtag_UA_270050353_1

    · _ga_8ZMN6N2KL5

    · _ga_**

    ·  Path

    ·  counter1

    ·  NID

 

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

     เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถจัดการคุกกี้โดยการปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการใช้งานคุกกี้ของบราวเซอร์ของผู้ให้บริการ ดังนี้

-      Android (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1

-      Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

-      Blackberry

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf

-      Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&

hl=en

-      Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

-      Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

-      Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

-      Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

-      Iphone or Ipad (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1

-      Iphone or Ipad (Safari)

https://support.apple.com/en-us/HT201265

     ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

     สำนักงานสถิติแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบและสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลจากผู้ให้บริการโดยตรง

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

     เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองโดยที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

     ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

- สถานที่ติดต่อ :  120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

- ช่องทางการติดต่อ :  โทร. 0-2141-7500 ถึง 3  e-mail : misdg@nso.go.th

 

ไฟล์ดาวน์โหลด :
  • 20240201134047_26136.pdf