NSO

ข่าวจากส่วนภูมิภาค

0

หน้าแรก / ข่าว/ประกาศ / ข่าวจากส่วนภูมิภาค
NSO Province News

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567

29/05/2567
ภาพกิจกรรม
คลิปวิดีโอ
🔹💠 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 💠🔹   วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. 🔹 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ในการนี้ นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว #สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี โทร : 0 3650 7191
สิงห์บุรี
NSO Province News

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

29/05/2567
ภาพกิจกรรม
คลิปวิดีโอ
         วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2567 สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการจากรัฐบาลในพื้นที่ ซึ่งในที่ประชุมฯได้แจ้งกิจกรรมที่สำคัญ เรื่องกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เรื่องนโยบายที่สำคัญ คือ การจัดระเบียบสังคมของจังหวัดสตูล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการขับเคลื่อนจังหวัดสตูลสะอาด รวมถึงรายงานผลการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี 2567ของหน่วยงานราชการ การรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดสตูล สภาวะอากาศและสถานการณ์ฝน สถานการณ์น้ำ การประชาสัมพันธ์เสื้อ-กางเกงจังหวัดสตูล นอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วย        โดยนายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สตูล
NSO Province News

ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล โครงการ “ขยะปันสุข” ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29/05/2567
ภาพกิจกรรม
คลิปวิดีโอ
               วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.10 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นางวาสนา สุขสีพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัล พร้อมด้วยนางสาววิศัลยา มะเดือ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคขวดน้ำ ขยะรีไซเคิล โครงการ “ขยะปันสุข”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “ขยะในมือคุณ สร้างบุญ ด้วยตนเอง” เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนหรือสำนักงาน และเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือสังคมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สตูล
สตูล
NSO Province News

เจ้าหน้าที่สถิติและดิจิทัล ประจำอำเภอหนองม่วงไข่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

29/05/2567
ภาพกิจกรรม
คลิปวิดีโอ
  วัน พฤหัส ที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สุวรกุล ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สถิติและดิจิทัล ประจำอำเภอหนองม่วงไข่  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนหนองม่วงไข่พิทยาคม ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
แพร่
NSO Province News

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

29/05/2567
ภาพกิจกรรม
คลิปวิดีโอ
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนชาวชัยภูมิ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย และร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา โดยมีนายโยธิน เมฆอรุณ สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิิธี ณ วัดโพธิ์ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ