NSO

RSS Feed for Statistics

0

หน้าแรก / RSS Feed for Statistics

บริการ RSS feed ตารางข้อมูลสถิติ เป็นบริการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบว่าตารางสถิติใดบ้างมีการปรับปรุงใหม่ โดยข้อมูลที่ส่งให้ผู้ใช้บริการจะระบุวันที่ปรับปรุงล่าสุด หากผู้ใช้บริการต้องการเรียกข้อมูลทั้งหมด สามารถคลิกที่หัวข้อรายการนั้น เพื่อ Link มายังหน้า Web page ข้อมูลสถิติดังกล่าว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวฝึกอบรม

ประกาศ/ระเบียบ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์