NSO

ประกาศข่าวรับสมัครงาน

0

หน้าแรก / ข่าวรับสมัครงาน / ประกาศข่าวรับสมัครงาน
  
ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
1 2567
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
28 พฤษภาคม 2567
2 2567
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2567
3 2567
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
27 มีนาคม 2567
4 2567
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
29 กันยายน 2566
5 2566
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
27 ตุลาคม 2566
6 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​
1 พฤษภาคม 2566
7 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
29 มีนาคม 2566
8 2566
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
10 กุมภาพันธ์ 2566
9 2566
ประกาศ ​รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
31 มกราคม 2566
10 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 มกราคม 2565
11 2566
​​​​ใบสมัครขอโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​
1 มกราคม 2566
12 2565
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
10 ตุลาคม 2565
13 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​
8 พฤศจิกายน 2565
14 2565
​ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัตรเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ​
20 กันยายน 2565
15 2565
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน​​​
9 ธันวาคม 2565
16 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​​
8 พฤศจิกายน 2565
17 2565
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
5 เมษายน 2565
18 2565
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
24 มีนาคม 2565
19 2565
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2565
20 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​
24 กุมภาพันธ์ 2565
21 2565
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​
27 เมษายน 2565
22 2565
​ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​​
11 กุมภาพันธ์ 2565
23 2565
​แจ้งเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จากเดิม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
9 กุมภาพันธ์ 2565
24 2565
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​
24 กุมภาพันธ์ 2565
25 2565
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
4 มีนาคม 2565
26 2564
​การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
11 ตุลาคม 2564
27 2564
​การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2 กันยายน 2564
28 2564
​ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
22 มิถุนายน 2564
29 2564
​รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ​​
16 มิถุนายน 2564
30 2564
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​
14 มิถุนายน 2564
31 2564
​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​​​​
9 เมษายน 2564
32 2563
​รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (พ.ศ.2565) (งานนับจดปี 2564) (รับสมัครงาน วันและเวลาราชการ)​​​
27 พฤศจิกายน 2563
33 2563
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​
6 ตุลาคม 2563
34 2563
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
23 พฤศจิกายน 2563
35 2563
​สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563
17 มิถุนายน 2563
36 2563
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (แก้ไขเพิ่มเติม)​​
1 เมษายน 2563
37 2563
สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
38 2563
​ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
12 กุมภาพันธ์ 2563
39 2563
​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ​
29 มกราคม 2563
40 2563
​ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ ​
15 มกราคม 2563
41 2563
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
12 กุมภาพันธ์ 2563
42 2563
แก้ไขประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 มกราคม 2563
43 2562
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป
17 ธันวาคม 2562
44 2562
​ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป​
25 พฤศจิกายน 2562
45 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​​ ​
27 ธันวาคม 2562
46 2562
​สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
47 2562
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2 กันยายน 2562
48 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​
25 กรกฎาคม 2562
49 2562
​ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
10 กรกฎาคม 2562
50 2562
​ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
8 กรกฎาคม 2562
51 2562
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4 กรกฎาคม 2562
52 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
26 มิถุนายน 2562
53 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
14 มิถุนายน 2562
54 2562
ประกาศ ผลการคัดสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​​
30 พฤษภาคม 2562
55 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง​​
10 พฤษภาคม 2562
56 2562
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หน่วยที่ 1 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแด​นใต้)​​ ​​(แก้ไข)
10 พฤษภาคม 2562
57 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
3 พฤษภาคม 2562
58 2562
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ​
25 เมษายน 2562
59 2562
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง ​ ​​รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
11 เมษายน 2562
60 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิ​ทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ​
11 เมษายน 2562
61 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
27 กุมภาพันธ์ 2562
62 2562
หลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน)​ ​
25 กุมภาพันธ์ 2562
63 2562
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ​
20 กุมภาพันธ์ 2562
64 2562
สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ​​​​​
20 กุมภาพันธ์ 2562
65 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ​​​
13 กุมภาพันธ์ 2562
66 2562
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
10 มกราคม 2562
67 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4 มกราคม 2562
68 2561
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
8 กรกฎาคม 2562
69 2561
สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561
70 2561
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
9 พฤศจิกายน 2561
71 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา​​​
28 กันยายน 2561
72 2561
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18 กันยายน 2561
73 2561
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​
21 กันยายน 2561
74 2561
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ​
30 พฤษภาคม 2561
75 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ​ ​​​​
7 พฤษภาคม 2561
76 2561
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
7 พฤษภาคม 2561
77 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
2 พฤศจิกายน 2561
78 2560
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
17 ตุลาคม 2561
79 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12 ตุลาคม 2561
80 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​
9 ตุลาคม 2561
81 2560
สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561​​​
28 กันยายน 2561
82 2560
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ​​​
24 กันยายน 2561
83 2560
แผนที่เดินทางไปศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และแผนที่เดินทางไปห้องสอบ The Circle​
24 กันยายน 2561
84 2560
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
8 สิงหาคม 2561
85 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
19 กรกฎาคม 2561
86 2560
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ​
6 กรกฎาคม 2561
87 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
15 มิถุนายน 2561
88 2560
สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุด (2560) ​
25 มกราคม 2561
89 2560
ประกาศหลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน)
26 ธันวาคม 2560
90 2560
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน​
5 กุมภาพันธ์ 2561
91 2560
ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
20 ธันวาคม 2560
92 2560
ประกาศหลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)​​
20 ธันวาคม 2560
93 2560
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
12 ตุลาคม 2560
94 2560
​รายชื่อผู้สมัครสอ​บแข่งขั​นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชา​การสถิติปฏิบัติการ
22 กันยายน 2560
95 2560
​ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (เฉพาะตัว) ตั้งแต่ 2-8 ส.ค. 2560 เวลาราชการ
26 กรกฎาคม 2560
96 2560
ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
20 กรกฎาคม 2560
97 2560
​แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​​​
12 กรกฎาคม 2560
98 2560
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​
20 กรกฎาคม 2560
99 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป และตำแหน่งพนักงานสถิติ ​
4 เมษายน 2560
100 2560
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ​​
8 มีนาคม 2560
101 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7 มีนาคม 2560
102 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​
16 กุมภาพันธ์ 2560
103 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​
10 กุมภาพันธ์ 2560
104 2560
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21 มีนาคม 2560
105 2560
ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติม)
27 พฤษภาคม 2559
106 2559
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน(เฉพาะตัว)​
22 สิงหาคม 2560
107 2559
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
20 พฤศจิกายน 2560
108 2559
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ​
4 สิงหาคม 2560
109 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)​​
25 กรกฎาคม 2560
110 2559
สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่​วไป ในสังกัดสานักงานสถิติแห่งชาติ​ ​​Update​​​
18 กรกฎาคม 2560
111 2559
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​​​
12 กรกฎาคม 2560
112 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ ​​​
7 กรกฎาคม 2560
113 2559
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ ​​
6 กรกฎาคม 2560
114 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​
3 กรกฎาคม 2560
115 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ​​​
26 มิถุนายน 2560
116 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​​
19 มิถุนายน 2560
117 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​
7 เมษายน 2560
118 2559
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ​​
21 มีนาคม 2560
119 2559
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ​
20 มีนาคม 2560
120 2559
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​
17 มีนาคม 2560
121 2559
ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณา รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร​
9 มกราคม 2560
122 2559
​​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ
20 ธันวาคม 2559
123 2559
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
17 มีนาคม 2560
124 2559
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
4 พฤศจิกายน 2559
125 2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
12 ตุลาคม 2559
126 2559
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
26 กรกฎาคม 2559
127 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
30 มิถุนายน 2566
128 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
26 กรกฎาคม 2559
129 2558
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
24 เมษายน 2566
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 2567 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 27 มีนาคม 2567 (1615)
2 2566 ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 30 มิถุนายน 2566 (239)
3 2566 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 30 พฤษภาคม 2566 (257)
4 2566 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 30 พฤษภาคม 2566 (90)
5 2566 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 มีนาคม 2566 (108)
6 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 ธันวาคม 2565 (147)
7 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2563 (213)
8 2565 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 29 สิงหาคม 2565 (301)
9 2565 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​​ ​ 10 สิงหาคม 2565 (247)
10 2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 27 เมษายน 2565 (222)
11 2565 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ 28 มกราคม 2565 (128)
12 2565 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 14 มกราคม 2565 (132)
13 2563 ประกาศ การขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) 27 พฤศจิกายน 2563 (174)
14 2563 ​รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (พ.ศ.2565) (งานนับจดปี 2564) (รับสมัครงาน วันและเวลาราชการ) 4 พฤศจิกายน 2563 (74)
15 2563 ​รายชื่อ ผู้สมัครสอบ กำหนดวัน สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 18 กันยายน 2563 (135)
16 2563 ​ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (แก้ไขเพิ่มเติม) 1 เมษายน 2563 (115)
17 2563 ​ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 15 มกราคม 2563 (80)
18 2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 14 มกราคม 2563 (106)
19 2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​​ ​ 22 ตุลาคม 2562 (81)
20 2562 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง ​​รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 11 เมษายน 2562 (85)
21 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 27 กุมภาพันธ์ 2562 (99)
22 2561 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​​ 31 พฤษภาคม 2562 (217)
23 2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9 พฤศจิกายน 2561 (110)
24 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา​​​ 28 กันยายน 2561 (100)
25 2561 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 16 สิงหาคม 2561 (82)
26 2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ​ 30 พฤษภาคม 2561 (110)
27 2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ​ ​​​​ 7 พฤษภาคม 2561 (97)
28 2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ​ ​​ 7 พฤษภาคม 2561 (83)
29 2560 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 17 ตุลาคม 2561 (68)
30 2560 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ​​​ 24 กันยายน 2561 (64)
31 2560 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 8 สิงหาคม 2561 (93)
32 2560 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุด (2560) ​ 25 มกราคม 2561 (73)
33 2560 หลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน) 26 ธันวาคม 2560 (97)
34 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน​ 20 ธันวาคม 2560 (110)
35 2560 หลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)​​ 20 ธันวาคม 2560 (110)
36 2560 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 16 สิงหาคม 2560 (83)
37 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ 13 มิถุนายน 2560 (269)
38 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป และตำแหน่งพนักงานสถิติ ​ 4 เมษายน 2560 (89)
39 2560 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ​​ 8 มีนาคม 2560 (68)
40 2560 ​ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 26 มกราคม 2560 (62)
41 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ​ 4 สิงหาคม 2560 (106)
42 2559 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (เฉพาะตัว) ตั้งแต่ 2-8 ส.ค. 2560 เวลาราชการ 26 กรกฎาคม 2560 (97)
43 2559 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่​วไป ในสังกัดสานักงานสถิติแห่งชาติ​ ​​Update​​​ 18 กรกฎาคม 2560 (67)
44 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​​​ 12 กรกฎาคม 2560 (85)
45 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ ​​ 6 กรกฎาคม 2560 (75)
46 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ​ 20 มีนาคม 2560 (71)
47 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 17 มีนาคม 2560 (100)
48 2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 18 พฤศจิกายน 2559 (110)
49 2559 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ​ 4 พฤศจิกายน 2559 (105)
50 2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 9 กันยายน 2559 (84)
51 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 กรกฎาคม 2559 (77)
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 2567 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 24 เมษายน 2567 (722)
2 2567 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 18 เมษายน 2567 (354)
3 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 29 กันยายน 2566 (399)
4 2566 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม 2566 (263)
5 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ ​ 12 เมษายน 2566 (167)
6 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มีนาคม 2566 (155)
7 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ(ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ​​ 21 มีนาคม 2566 (106)
8 2566 ​ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ(ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 1 มีนาคม 2566 (97)
9 2566 ประกาศ ​รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 31 มกราคม 2566 (173)
10 2565 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 8 พฤศจิกายน 2565 (328)
11 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ 18 ตุลาคม 2565 (481)
12 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 18 ตุลาคม 2565 (413)
13 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 ตุลาคม 2565 (446)
14 2565 ​ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนัก​​งานธุรการปฏฺิบัติงาน​ 30 กันยายน 2565 (373)
15 2565 ​ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัตรเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ​ 20 กันยายน 2565 (413)
16 2565 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 5 เมษายน 2565 (97)
17 2565 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 4 มีนาคม 2565 (136)
18 2565 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (136)
19 2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (137)
20 2565 ​กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​​​​ ​ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (115)
21 2565 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (121)
22 2565 ​ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​​ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (280)
23 2564 ​การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 11 ตุลาคม 2564 (88)
24 2564 ​ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 22 มิถุนายน 2564 (123)
25 2564 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​​​​ 9 เมษายน 2564 (105)
26 2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 23 พฤศจิกายน 2563 (140)
27 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ​เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง​เจ้าหน้าที่บริหารง​านทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) 18 พฤศจิกายน 2563 (515)
28 2563 ​รายชื่อผู้มีสิทธิ​เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง​เจ้าหน้าที่บริหารง​านทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) 18 พฤศจิกายน 2563 (88)
29 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 30 ตุลาคม 2563 (176)
30 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 30 ตุลาคม 2563 (93)
31 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2563 (100)
32 2563 รายชื่อ ผู้สมัครสอบ กำหนดวัน สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 18 กันยายน 2563 (154)
33 2563 ​ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (188)
34 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 29 มกราคม 2563 (147)
35 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ​ 29 มกราคม 2563 (109)
36 2562 ประกาศ วัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป 17 ธันวาคม 2562 (145)
37 2562 ​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​ 11 ธันวาคม 2562 (243)
38 2562 ​ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป​ 25 พฤศจิกายน 2562 (111)
39 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 กันยายน 2562 (334)
40 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 25 กรกฎาคม 2562 (232)
41 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 25 กรกฎาคม 2562 (211)
42 2562 ​ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 10 กรกฎาคม 2562 (129)
43 2562 ​ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562 (88)
44 2562 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 กรกฎาคม 2562 (161)
45 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 26 มิถุนายน 2562 (110)
46 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 14 มิถุนายน 2562 (112)
47 2562 ประกาศ ผลการคัดสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​​ 30 พฤษภาคม 2562 (101)
48 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หน่วยที่ 1 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแด​นใต้)​​ ​​(แก้ไข) 10 พฤษภาคม 2562 (204)
49 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง​​ 10 พฤษภาคม 2562 (100)
50 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 3 พฤษภาคม 2562 (118)
51 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิ​ทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ​ 11 เมษายน 2562 (90)
52 2562 ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ​ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (139)
53 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ​​​ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (125)
54 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 มกราคม 2562 (98)
55 2561 ​ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562 (89)
56 2561 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 (82)
57 2561 ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ​​ 21 กันยายน 2561 (137)
58 2561 21 กันยายน 2561 (98)
59 2561 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 18 กันยายน 2561 (93)
60 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 27 สิงหาคม 2561 (109)
61 2561 ​ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกคนพิการได้ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 24 มกราคม 2561 (129)
62 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 พฤศจิกายน 2561 (82)
63 2560 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561​​​ 28 กันยายน 2561 (129)
64 2560 แผนที่เดินทางไปศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และแผนที่เดินทางไปห้องสอบ The Circle​ 24 กันยายน 2561 (130)
65 2560 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 19 กรกฎาคม 2561 (124)
66 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ​ 6 กรกฎาคม 2561 (161)
67 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 15 มิถุนายน 2561 (180)
68 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 ธันวาคม 2560 (150)
69 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 ธันวาคม 2560 (96)
70 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ​ และ ​​​วัน เวลา สถานที่สอบ​​ 20 พฤศจิกายน 2560 (111)
71 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)​​ 20 พฤศจิกายน 2560 (106)
72 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ​ และ ​​​วัน เวลา สถานที่สอบ​​---- 20 พฤศจิกายน 2560 (84)
73 2560 ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 12 ตุลาคม 2560 (94)
74 2560 ​รายชื่อผู้สมัครสอ​บแข่งขั​นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชา​การสถิติปฏิบัติการ 22 กันยายน 2560 (221)
75 2560 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 20 กรกฎาคม 2560 (82)
76 2560 ​แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​​​ 12 กรกฎาคม 2560 (84)
77 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ​​ 7 มีนาคม 2560 (145)
78 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (307)
79 2560 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (102)
80 2560 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 13 มกราคม 2560 (134)
81 2560 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 13 มกราคม 2560 (105)
82 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติม) 27 พฤษภาคม 2559 (73)
83 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)​​ 25 กรกฎาคม 2560 (86)
84 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ ​​​ 7 กรกฎาคม 2560 (111)
85 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 7 เมษายน 2560 (88)
86 2559 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ​​ 21 มีนาคม 2560 (103)
87 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (102)
88 2559 ​กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 13 มกราคม 2560 (106)
89 2559 ​กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 13 มกราคม 2560 (88)
90 2559 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 30 ธันวาคม 2559 (141)
91 2559 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 30 ธันวาคม 2559 (99)
92 2559 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 30 ธันวาคม 2559 (123)
93 2559 ​​รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ 20 ธันวาคม 2559 (92)
94 2559 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 12 ตุลาคม 2559 (313)
95 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 3 ตุลาคม 2559 (135)
96 2559 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 กรกฎาคม 2559 (104)
97 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9 มิถุนายน 2559 (97)
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 2567 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 พฤษภาคม 2567 (136)
2 2567 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2567 (376)
3 2567 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 กันยายน 2566 (714)
4 2566 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 27 ตุลาคม 2566 (477)
5 2566 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 1 พฤษภาคม 2566 (240)
6 2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​​ 24 เมษายน 2566 (158)
7 2566 ​ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (230)
8 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ 20 มกราคม 2566 (148)
9 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ 1 มกราคม 2566 (116)
10 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20 มกราคม 2565 (117)
11 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน​ 9 ธันวาคม 2565 (420)
12 2565 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 8 พฤศจิกายน 2565 (635)
13 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 24 มีนาคม 2565 (99)
14 2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​ ​ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (194)
15 2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 23 พฤศจิกายน 2563 (239)
16 2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 23 พฤศจิกายน 2563 (109)
17 2563 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 6 ตุลาคม 2563 (82)
18 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ​ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (115)
19 2563 แก้ไขประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 มกราคม 2563 (113)
20 2562 ​ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกส​รรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 ธันวาคม 2562 (94)
21 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ​ 25 เมษายน 2562 (130)
22 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 10 มกราคม 2562 (96)
23 2561 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 กรกฎาคม 2562 (110)
24 2561 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 18 กันยายน 2561 (382)
25 2561 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (121)
26 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 12 ตุลาคม 2561 (105)
27 2560 การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 ธันวาคม 2560 (111)
28 2560 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ 20 กรกฎาคม 2560 (104)
29 2560 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21 มีนาคม 2560 (124)
30 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2566 (118)
31 2559 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน(เฉพาะตัว)​ 22 สิงหาคม 2560 (106)
32 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​ 3 กรกฎาคม 2560 (98)
33 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ​​​ 26 มิถุนายน 2560 (87)
34 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​​ 19 มิถุนายน 2560 (83)
35 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 17 มีนาคม 2560 (108)
36 2559 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณา รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร​ 9 มกราคม 2560 (76)
37 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2559 (94)
38 2558 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​ 26 กรกฎาคม 2559 (139)
39 2558 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 17 พฤษภาคม 2559 (102)
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 ​​​​ใบสมัครขอโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 1 มกราคม 2566 (801)