NSO

ประกาศข่าวรับสมัครงาน

0

หน้าแรก / ข่าวรับสมัครงาน / ประกาศข่าวรับสมัครงาน
  
ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
1 2567 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 กันยายน 2566
2 2566 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 27 ตุลาคม 2566
3 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 1 พฤษภาคม 2566
4 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มีนาคม 2566
5 2566 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 10 กุมภาพันธ์ 2566
6 2566 ประกาศ ​รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 31 มกราคม 2566
7 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20 มกราคม 2565
8 2566 ​​​​ใบสมัครขอโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 1 มกราคม 2566
9 2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 ตุลาคม 2565
10 2565 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 8 พฤศจิกายน 2565
11 2565 ​ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัตรเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ​ 20 กันยายน 2565
12 2565 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน​​​ 9 ธันวาคม 2565
13 2565 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​​ 8 พฤศจิกายน 2565
14 2565 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 5 เมษายน 2565
15 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 24 มีนาคม 2565
16 2565 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2565
17 2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 24 กุมภาพันธ์ 2565
18 2565 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 27 เมษายน 2565
19 2565 ​ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​​ 11 กุมภาพันธ์ 2565
20 2565 ​แจ้งเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จากเดิม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 9 กุมภาพันธ์ 2565
21 2565 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ 24 กุมภาพันธ์ 2565
22 2565 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 4 มีนาคม 2565
23 2564 ​การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 11 ตุลาคม 2564
24 2564 ​การขยายระยะเวลาที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 กันยายน 2564
25 2564 ​ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 22 มิถุนายน 2564
26 2564 ​รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ​​ 16 มิถุนายน 2564
27 2564 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 14 มิถุนายน 2564
28 2564 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​​​​ 9 เมษายน 2564
29 2563 ​รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (พ.ศ.2565) (งานนับจดปี 2564) (รับสมัครงาน วันและเวลาราชการ)​​​ 27 พฤศจิกายน 2563
30 2563 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 6 ตุลาคม 2563
31 2563 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 23 พฤศจิกายน 2563
32 2563 ​สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563 17 มิถุนายน 2563
33 2563 ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (แก้ไขเพิ่มเติม)​​ 1 เมษายน 2563
34 2563 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
35 2563 ​ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 12 กุมภาพันธ์ 2563
36 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ​ 29 มกราคม 2563
37 2563 ​ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ ​ 15 มกราคม 2563
38 2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 12 กุมภาพันธ์ 2563
39 2563 แก้ไขประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 มกราคม 2563
40 2562 ประกาศ วัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป 17 ธันวาคม 2562
41 2562 ​ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป​ 25 พฤศจิกายน 2562
42 2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​​ ​ 27 ธันวาคม 2562
43 2562 ​สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 7 ตุลาคม 2562
44 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 กันยายน 2562
45 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 25 กรกฎาคม 2562
46 2562 ​ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 10 กรกฎาคม 2562
47 2562 ​ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562
48 2562 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 กรกฎาคม 2562
49 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 26 มิถุนายน 2562
50 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 14 มิถุนายน 2562
51 2562 ประกาศ ผลการคัดสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​​ 30 พฤษภาคม 2562
52 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง​​ 10 พฤษภาคม 2562
53 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หน่วยที่ 1 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแด​นใต้)​​ ​​(แก้ไข) 10 พฤษภาคม 2562
54 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 3 พฤษภาคม 2562
55 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ​ 25 เมษายน 2562
56 2562 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง ​ ​​รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 11 เมษายน 2562
57 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิ​ทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ​ 11 เมษายน 2562
58 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 27 กุมภาพันธ์ 2562
59 2562 หลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน)​ ​ 25 กุมภาพันธ์ 2562
60 2562 ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ​ 20 กุมภาพันธ์ 2562
61 2562 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ​​​​​ 20 กุมภาพันธ์ 2562
62 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ​​​ 13 กุมภาพันธ์ 2562
63 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 10 มกราคม 2562
64 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 มกราคม 2562
65 2561 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562
66 2561 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
67 2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9 พฤศจิกายน 2561
68 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา​​​ 28 กันยายน 2561
69 2561 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 18 กันยายน 2561
70 2561 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 21 กันยายน 2561
71 2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ​ 30 พฤษภาคม 2561
72 2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ​ ​​​​ 7 พฤษภาคม 2561
73 2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 7 พฤษภาคม 2561
74 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 พฤศจิกายน 2561
75 2560 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 17 ตุลาคม 2561
76 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 12 ตุลาคม 2561
77 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 9 ตุลาคม 2561
78 2560 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561​​​ 28 กันยายน 2561
79 2560 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ​​​ 24 กันยายน 2561
80 2560 แผนที่เดินทางไปศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และแผนที่เดินทางไปห้องสอบ The Circle​ 24 กันยายน 2561
81 2560 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 8 สิงหาคม 2561
82 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 19 กรกฎาคม 2561
83 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ​ 6 กรกฎาคม 2561
84 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 15 มิถุนายน 2561
85 2560 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุด (2560) ​ 25 มกราคม 2561
86 2560 ประกาศหลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน) 26 ธันวาคม 2560
87 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน​ 5 กุมภาพันธ์ 2561
88 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 ธันวาคม 2560
89 2560 ประกาศหลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)​​ 20 ธันวาคม 2560
90 2560 ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 12 ตุลาคม 2560
91 2560 ​รายชื่อผู้สมัครสอ​บแข่งขั​นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชา​การสถิติปฏิบัติการ 22 กันยายน 2560
92 2560 ​ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (เฉพาะตัว) ตั้งแต่ 2-8 ส.ค. 2560 เวลาราชการ 26 กรกฎาคม 2560
93 2560 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 20 กรกฎาคม 2560
94 2560 ​แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​​​ 12 กรกฎาคม 2560
95 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ 20 กรกฎาคม 2560
96 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป และตำแหน่งพนักงานสถิติ ​ 4 เมษายน 2560
97 2560 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ​​ 8 มีนาคม 2560
98 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 7 มีนาคม 2560
99 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ 16 กุมภาพันธ์ 2560
100 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 10 กุมภาพันธ์ 2560
101 2560 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21 มีนาคม 2560
102 2560 ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติม) 27 พฤษภาคม 2559
103 2559 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน(เฉพาะตัว)​ 22 สิงหาคม 2560
104 2559 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 20 พฤศจิกายน 2560
105 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ​ 4 สิงหาคม 2560
106 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)​​ 25 กรกฎาคม 2560
107 2559 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่​วไป ในสังกัดสานักงานสถิติแห่งชาติ​ ​​Update​​​ 18 กรกฎาคม 2560
108 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​​​ 12 กรกฎาคม 2560
109 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ ​​​ 7 กรกฎาคม 2560
110 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ ​​ 6 กรกฎาคม 2560
111 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​ 3 กรกฎาคม 2560
112 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ​​​ 26 มิถุนายน 2560
113 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​​ 19 มิถุนายน 2560
114 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 7 เมษายน 2560
115 2559 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ​​ 21 มีนาคม 2560
116 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ​ 20 มีนาคม 2560
117 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 17 มีนาคม 2560
118 2559 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณา รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร​ 9 มกราคม 2560
119 2559 ​​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ 20 ธันวาคม 2559
120 2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 17 มีนาคม 2560
121 2559 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 4 พฤศจิกายน 2559
122 2559 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 12 ตุลาคม 2559
123 2559 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 กรกฎาคม 2559
124 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2566
125 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 กรกฎาคม 2559
126 2558 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 24 เมษายน 2566
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 2566 ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 30 มิถุนายน 2566 (143)
2 2566 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 30 พฤษภาคม 2566 (125)
3 2566 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 30 พฤษภาคม 2566 (59)
4 2566 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 มีนาคม 2566 (69)
5 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 ธันวาคม 2565 (63)
6 2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2563 (98)
7 2565 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 29 สิงหาคม 2565 (123)
8 2565 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​​ ​ 10 สิงหาคม 2565 (88)
9 2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 27 เมษายน 2565 (107)
10 2565 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ 28 มกราคม 2565 (57)
11 2565 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 14 มกราคม 2565 (88)
12 2563 ประกาศ การขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) 27 พฤศจิกายน 2563 (48)
13 2563 ​รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (พ.ศ.2565) (งานนับจดปี 2564) (รับสมัครงาน วันและเวลาราชการ) 4 พฤศจิกายน 2563 (46)
14 2563 ​รายชื่อ ผู้สมัครสอบ กำหนดวัน สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 18 กันยายน 2563 (77)
15 2563 ​ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (แก้ไขเพิ่มเติม) 1 เมษายน 2563 (85)
16 2563 ​ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 15 มกราคม 2563 (48)
17 2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 14 มกราคม 2563 (52)
18 2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​​ ​ 22 ตุลาคม 2562 (50)
19 2562 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง ​​รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 11 เมษายน 2562 (53)
20 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 27 กุมภาพันธ์ 2562 (64)
21 2561 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​​ 31 พฤษภาคม 2562 (54)
22 2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9 พฤศจิกายน 2561 (61)
23 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา​​​ 28 กันยายน 2561 (66)
24 2561 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 16 สิงหาคม 2561 (46)
25 2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ​ 30 พฤษภาคม 2561 (70)
26 2561 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ​ ​​​​ 7 พฤษภาคม 2561 (69)
27 2561 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ​ ​​ 7 พฤษภาคม 2561 (62)
28 2560 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 17 ตุลาคม 2561 (47)
29 2560 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ​​​ 24 กันยายน 2561 (45)
30 2560 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 8 สิงหาคม 2561 (57)
31 2560 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุด (2560) ​ 25 มกราคม 2561 (50)
32 2560 หลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน) 26 ธันวาคม 2560 (48)
33 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน​ 20 ธันวาคม 2560 (62)
34 2560 หลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)​​ 20 ธันวาคม 2560 (68)
35 2560 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 16 สิงหาคม 2560 (53)
36 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ 13 มิถุนายน 2560 (46)
37 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป และตำแหน่งพนักงานสถิติ ​ 4 เมษายน 2560 (60)
38 2560 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ​​ 8 มีนาคม 2560 (45)
39 2560 ​ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 26 มกราคม 2560 (43)
40 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ​ 4 สิงหาคม 2560 (58)
41 2559 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (เฉพาะตัว) ตั้งแต่ 2-8 ส.ค. 2560 เวลาราชการ 26 กรกฎาคม 2560 (61)
42 2559 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่​วไป ในสังกัดสานักงานสถิติแห่งชาติ​ ​​Update​​​ 18 กรกฎาคม 2560 (47)
43 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​​​ 12 กรกฎาคม 2560 (57)
44 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ ​​ 6 กรกฎาคม 2560 (52)
45 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ​ 20 มีนาคม 2560 (44)
46 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 17 มีนาคม 2560 (64)
47 2559 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 18 พฤศจิกายน 2559 (53)
48 2559 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ​ 4 พฤศจิกายน 2559 (51)
49 2559 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 9 กันยายน 2559 (62)
50 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 กรกฎาคม 2559 (59)
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 29 กันยายน 2566 (202)
2 2566 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม 2566 (101)
3 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ ​ 12 เมษายน 2566 (60)
4 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 29 มีนาคม 2566 (45)
5 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ(ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ​​ 21 มีนาคม 2566 (42)
6 2566 ​ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ(ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 1 มีนาคม 2566 (40)
7 2566 ประกาศ ​รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 31 มกราคม 2566 (40)
8 2565 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 8 พฤศจิกายน 2565 (87)
9 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ 18 ตุลาคม 2565 (273)
10 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 18 ตุลาคม 2565 (131)
11 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 ตุลาคม 2565 (149)
12 2565 ​ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนัก​​งานธุรการปฏฺิบัติงาน​ 30 กันยายน 2565 (57)
13 2565 ​ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัตรเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ​ 20 กันยายน 2565 (172)
14 2565 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 5 เมษายน 2565 (32)
15 2565 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 4 มีนาคม 2565 (56)
16 2565 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (58)
17 2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (63)
18 2565 ​กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​​​​ ​ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (52)
19 2565 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (53)
20 2565 ​ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​​ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (113)
21 2564 ​การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 11 ตุลาคม 2564 (40)
22 2564 ​ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 22 มิถุนายน 2564 (50)
23 2564 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​​​​ 9 เมษายน 2564 (39)
24 2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 23 พฤศจิกายน 2563 (62)
25 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ​เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง​เจ้าหน้าที่บริหารง​านทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) 18 พฤศจิกายน 2563 (241)
26 2563 ​รายชื่อผู้มีสิทธิ​เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง​เจ้าหน้าที่บริหารง​านทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) 18 พฤศจิกายน 2563 (31)
27 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 30 ตุลาคม 2563 (66)
28 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 30 ตุลาคม 2563 (37)
29 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 ตุลาคม 2563 (41)
30 2563 รายชื่อ ผู้สมัครสอบ กำหนดวัน สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 18 กันยายน 2563 (69)
31 2563 ​ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (97)
32 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 29 มกราคม 2563 (39)
33 2563 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ​ 29 มกราคม 2563 (45)
34 2562 ประกาศ วัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป 17 ธันวาคม 2562 (60)
35 2562 ​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​ 11 ธันวาคม 2562 (53)
36 2562 ​ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป​ 25 พฤศจิกายน 2562 (56)
37 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 กันยายน 2562 (197)
38 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 25 กรกฎาคม 2562 (65)
39 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 25 กรกฎาคม 2562 (133)
40 2562 ​ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 10 กรกฎาคม 2562 (50)
41 2562 ​ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562 (34)
42 2562 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 กรกฎาคม 2562 (69)
43 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 26 มิถุนายน 2562 (49)
44 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 14 มิถุนายน 2562 (47)
45 2562 ประกาศ ผลการคัดสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​​ 30 พฤษภาคม 2562 (44)
46 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หน่วยที่ 1 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแด​นใต้)​​ ​​(แก้ไข) 10 พฤษภาคม 2562 (48)
47 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง​​ 10 พฤษภาคม 2562 (36)
48 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 3 พฤษภาคม 2562 (52)
49 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิ​ทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ​ 11 เมษายน 2562 (41)
50 2562 ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ​ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (54)
51 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ​​​ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (47)
52 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 มกราคม 2562 (33)
53 2561 ​ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562 (35)
54 2561 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหำรงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 (34)
55 2561 ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ​​ 21 กันยายน 2561 (64)
56 2561 21 กันยายน 2561 (37)
57 2561 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 18 กันยายน 2561 (37)
58 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 27 สิงหาคม 2561 (53)
59 2561 ​ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกคนพิการได้ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 24 มกราคม 2561 (65)
60 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 พฤศจิกายน 2561 (39)
61 2560 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561​​​ 28 กันยายน 2561 (49)
62 2560 แผนที่เดินทางไปศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และแผนที่เดินทางไปห้องสอบ The Circle​ 24 กันยายน 2561 (42)
63 2560 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 19 กรกฎาคม 2561 (60)
64 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ​ 6 กรกฎาคม 2561 (69)
65 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 15 มิถุนายน 2561 (113)
66 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 ธันวาคม 2560 (71)
67 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 ธันวาคม 2560 (38)
68 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ​ และ ​​​วัน เวลา สถานที่สอบ​​ 20 พฤศจิกายน 2560 (51)
69 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)​​ 20 พฤศจิกายน 2560 (51)
70 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ​ และ ​​​วัน เวลา สถานที่สอบ​​---- 20 พฤศจิกายน 2560 (31)
71 2560 ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 12 ตุลาคม 2560 (37)
72 2560 ​รายชื่อผู้สมัครสอ​บแข่งขั​นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชา​การสถิติปฏิบัติการ 22 กันยายน 2560 (47)
73 2560 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 20 กรกฎาคม 2560 (39)
74 2560 ​แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​​​ 12 กรกฎาคม 2560 (36)
75 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ​​ 7 มีนาคม 2560 (63)
76 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (200)
77 2560 ​ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (38)
78 2560 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 13 มกราคม 2560 (88)
79 2560 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 13 มกราคม 2560 (50)
80 2560 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติม) 27 พฤษภาคม 2559 (31)
81 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)​​ 25 กรกฎาคม 2560 (39)
82 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ ​​​ 7 กรกฎาคม 2560 (42)
83 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 7 เมษายน 2560 (44)
84 2559 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ​​ 21 มีนาคม 2560 (42)
85 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (46)
86 2559 ​กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 13 มกราคม 2560 (40)
87 2559 ​กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 13 มกราคม 2560 (37)
88 2559 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 30 ธันวาคม 2559 (73)
89 2559 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 30 ธันวาคม 2559 (38)
90 2559 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 30 ธันวาคม 2559 (47)
91 2559 ​​รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ 20 ธันวาคม 2559 (44)
92 2559 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 12 ตุลาคม 2559 (50)
93 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 3 ตุลาคม 2559 (52)
94 2559 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 26 กรกฎาคม 2559 (49)
95 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9 มิถุนายน 2559 (40)
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 2567 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 กันยายน 2566 (224)
2 2566 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 27 ตุลาคม 2566 (199)
3 2566 ​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 1 พฤษภาคม 2566 (103)
4 2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​​ 24 เมษายน 2566 (70)
5 2566 ​ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (70)
6 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ 20 มกราคม 2566 (71)
7 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ 1 มกราคม 2566 (55)
8 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20 มกราคม 2565 (46)
9 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชากาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน​ 9 ธันวาคม 2565 (142)
10 2565 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 8 พฤศจิกายน 2565 (105)
11 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 24 มีนาคม 2565 (39)
12 2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​ ​ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (80)
13 2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 23 พฤศจิกายน 2563 (63)
14 2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 23 พฤศจิกายน 2563 (39)
15 2563 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 6 ตุลาคม 2563 (29)
16 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ​ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (42)
17 2563 แก้ไขประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 มกราคม 2563 (40)
18 2562 ​ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกส​รรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 ธันวาคม 2562 (33)
19 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ​ 25 เมษายน 2562 (44)
20 2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 10 มกราคม 2562 (42)
21 2561 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 กรกฎาคม 2562 (40)
22 2561 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 18 กันยายน 2561 (41)
23 2561 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ​ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (58)
24 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 12 ตุลาคม 2561 (60)
25 2560 การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 ธันวาคม 2560 (48)
26 2560 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ 20 กรกฎาคม 2560 (42)
27 2560 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21 มีนาคม 2560 (61)
28 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2566 (53)
29 2559 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน(เฉพาะตัว)​ 22 สิงหาคม 2560 (43)
30 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​ 3 กรกฎาคม 2560 (46)
31 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ​​​ 26 มิถุนายน 2560 (38)
32 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​​ 19 มิถุนายน 2560 (35)
33 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 17 มีนาคม 2560 (38)
34 2559 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณา รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร​ 9 มกราคม 2560 (34)
35 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2559 (47)
36 2558 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​ 26 กรกฎาคม 2559 (89)
37 2558 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 17 พฤษภาคม 2559 (49)
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 ​​​​ใบสมัครขอโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 1 มกราคม 2566 (266)