NSO

สำรวจ

0

หน้าแรก / สำรวจ

สำรวจ

ด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการ สาขา ความถี่
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา ทุก 2 ปี
สาขาการค้าและราคา​​​​​ ทุกปี
สาขาอุตสาหกรรม​ ทุกปี
สาขาพลังงาน ทุกปี
สาขาการค้าและราคา​​​​​ ทุก 2 ปี
สาขาเกษตร และประมง เล่มล่าสุด
สาขาเกษตร และประมง เล่มล่าสุด
​สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ ทุก 2 ปี
สาขาบัญชีประชาชาติ ทุก 5 ปี
สาขาเกษตร และประมง ทุก 10 ปี
​สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ ทุก 5 ปี
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา เล่มล่าสุด
สาขาอุตสาหกรรม​ ไม่ประจำ
สาขาบัญชีประชาชาติ เล่มล่าสุด
​สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ ทุก 5 ปี
สาขาอุตสาหกรรม​ ทุก 5 ปี
​สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ ทุก 5 ปี
สาขาบัญชีประชาชาติ เล่มล่าสุด
สาขาอุตสาหกรรม​ เล่มล่าสุด
​สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ เล่มล่าสุด
สาขาอุตสาหกรรม​ เล่มล่าสุด
สาขาเกษตร และประมง เล่มล่าสุด