NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย

สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย

สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
NSO จำนวนผู้เข้าชม 1491 คน
ชื่อโครงการ
สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
ด้าน
ด้านเศรษฐกิจ
สาขา
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
ความถี่
เล่มล่าสุด
รายละเอียดโครงการ
ไฟล์ดาวน์โหลด
ตารางสถิติในรูปแบบ Excel
  • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel [1 มกราคม 2560] NSO-rar
แบบสอบถาม
  • แบบสอบถาม [1 มกราคม 2560] NSO-pdf
รายงานฉบับสมบูรณ์
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ [1 มกราคม 2560] NSO-pdf
สรุปผลที่สำคัญ
  • สรุปผลที่สำคัญ [1 มกราคม 2560] NSO-pdf