NSO

ข้อมูลข่าวราชการบำนาญ

0

หน้าแรก / ข่าวราชการบำนาญ / ข้อมูลข่าวราชการบำนาญ
รายละเอียด วันที่ ดาวน์โหลด/ลิงก์
1. ***เตือนภัย***สำนักงานสถิติแห่งชาติขอแจ้งเตือนภัย ข้าราชการบำนาญ โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพ
ในการหลอกลวงให้ท่านทำธุรกรรมการเงิน ตลอดจนการยืนยันตัวตนในการรับสิทธิประโยชน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ส่งข้อความทางโทรศัพท์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ในทุกกรณี ขอให้ท่านโปรดอย่าหลงเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามมายังสำนักงานสถิติแห่งชาติ
02-142-1293 (ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่) ก่อนการดำเนินการทุกครั้ง
23 กุมภาพันธ์ 2567 (0)
2. การแจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และปี 2564 23 กุมภาพันธ์ 2566 (34)
3. การแจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 และปี 2563 23 พฤษภาคม 2565 (10)
4. แจ้งกำหนดการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 11 กุมภาพันธ์ 2564 (9)
5. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ 7 มิถุนายน 2562 (4)
6. แบบฟอร์มบัตรข้าราชการบำนาญ 9 ตุลาคม 2560 (10)
7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 ตุลาคม 2560 (3)
8. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 9 สิงหาคม 2560 (13)
9. หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 7 สิงหาคม 2560 (7)
10. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 7 สิงหาคม 2560 (7)
11. บำเหน็จบำนาญ 4 สิงหาคม 2560 (21)
12. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 4 สิงหาคม 2560 (11)
  • 1(current)