NSO

ข่าวลูกจ้างประจำ

0

หน้าแรก / ข่าวราชการบำนาญ / ข่าวลูกจ้างประจำ
รายละเอียด วันที่ ดาวน์โหลด/ลิงก์
1. โครงการสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน 25 พฤศจิกายน 2563 (8)
2. โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ​​​​​​ 25 พฤศจิกายน 2561 (7)
  • 1(current)