NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / สำรวจความพิการ

สำรวจความพิการ

สำรวจความพิการ
NSO จำนวนผู้เข้าชม 2058 คน
ชื่อโครงการ
สำรวจความพิการ
ด้าน
ด้านสังคม
สาขา
สาขาสวัสดิการสังคม
ความถี่
ทุก 5 ปี
รายละเอียดโครงการ
ไฟล์ดาวน์โหลด
  • บทสรุปผู้บริหาร​ [28 เมษายน 2566] NSO-pdf
  • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel [30 มิถุนายน 2566] NSO-rar
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ [30 มิถุนายน 2566] NSO-pdf