NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / สำรวจ​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

สำรวจ​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

สำรวจ​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
NSO จำนวนผู้เข้าชม 6113 คน
ชื่อโครงการ
สำรวจ​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
ด้าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)
สาขา
ความถี่
ทุกปี
รายละเอียดโครงการ
ไฟล์ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1
  • สรุปผลเบื้องต้น [30 เมษายน 2567] NSO-pdf
  • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel [29 พฤษภาคม 2567] NSO-rar
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ [29 พฤษภาคม 2567] NSO-pdf