NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / ​​​สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

​​​สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

​​​สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
จำนวนผู้เข้าชม 7125 คน
ชื่อโครงการ
​​​สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ด้าน
ด้านสังคม
สาขา
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
ความถี่
ทุกปี
รายละเอียดโครงการ
เดิมทําทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 51 จัดทําทุกปี (ปีคี่ทําด้านค่าใช้จ่าย ปีคู่ทําทุกด้าน)
ไฟล์ดาวน์โหลด
  • สรุปผลที่สำคัญ (ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566) [2 พฤศจิกายน 2566]
  • บทสรุปผู้บริหาร (ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566) [28 กันยายน 2566]