NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

4 มิถุนายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 98
1

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก ได้จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2
     
1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20