NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

8 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนคนเข้าชม 129
1

          วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับมอบเกียรติบัตร ณ ห้อง NT Auditorium อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม

1
     
2
     
3
     
4
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12