NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 334
ศึกษาดูงาน

         นางหทัยชนก  ชินอุปราวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน
     
ศึกษาดูงาน