NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 ธันวาคม 2566 จำนวนคนเข้าชม 266
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

         วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ (โซนผู้บริหาร) ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
     
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
     
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
     
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
     
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
     
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
     
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต