NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

รมว.ดีอี และคณะ ลงพื้นที่ ครม.สัญจรนัดแรก เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนหนองคาย มุ่งหวังเป็นพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอย่างแท้จริง ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

4 ธันวาคม 2566 จำนวนคนเข้าชม 321
ครมสัญจร

         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโพธิ์ตาก พร้อมมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ โดยมีดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งนายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย นายประธาน ภู่ธนะพิบูล นายอำเภอโพธิ์ตาก นายสุพจน์ ห่อศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร
     
ครมสัญจร