NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 923
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ
     
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ