NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ

11 มิถุนายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 67
111

          วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด บจ. จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสถิติ   ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจ
     
บจบจ
     
บจ
     
บจ