NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

8 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 99
สถาปัตยกรรมองค์กร

          วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายมานะชัย บุญเอก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องอบรม 3 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร
     
สถาปัตยกรรมองค์กร