NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / ภาวะการทำงานของประชากร

ภาวะการทำงานของประชากร

ภาวะการทำงานของประชากร
จำนวนผู้เข้าชม 14358 คน
ชื่อโครงการ
ภาวะการทำงานของประชากร
ด้าน
ด้านสังคม
สาขา
สาขาแรงงาน
ความถี่
ทุกปี
รายละเอียดโครงการ
ภาวะการทำงานของประชากร
ไฟล์ดาวน์โหลด
​สรุปผลการสำรวจรายเดือน
 • ​​มกราคม 2566​ [2 มีนาคม 2566]
 • กุมภาพันธ์ 2566​ [27 มีนาคม 2566]
 • มีนาคม 2566​ [1 พฤษภาคม 2566]
 • เมษายน 2566 [26 พฤษภาคม 2566]
 • พฤษภาคม 2566​ [22 มิถุนายน 2566]
 • มิถุนายน 2566 [26 กรกฎาคม 2566]
 • กรกฎาคม 2566 [30 สิงหาคม 2566]
 • สิงหาคม 2566 [20 กันยายน 2566]
 • กันยายน 2566 [26 ตุลาคม 2566]
​ไตรมาสที่ 1
 • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel [26 พฤษภาคม 2566]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ ​ [26 พฤษภาคม 2566]
 • สรุปผลที่สำคัญ [3 พฤษภาคม 2566]
 • บทสรุปผู้บริหาร [3 พฤษภาคม 2566]
ตารางสถิติระดับจังหวัด ​
 • ​​ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2566 [Excel file]​ [8 พฤษภาคม 2566]
 • ​​ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2566 [8 พฤษภาคม 2566]
 • ​​ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2566 [8 สิงหาคม 2566]
 • ​​ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2566 [Excel file]​ [8 สิงหาคม 2566]
 • ไตรมาส 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2566 [16 พฤศจิกายน 2566]
 • ไตรมาส 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2566 [Excel file] [16 พฤศจิกายน 2566]
กรุงเทพมหานคร
 • ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม​ [21 มิถุนายน 2566]
 • ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน [26 กันยายน 2566]
​ไตรมาสที่ 2
 • ​​สรุปผลที่สำคัญ [26 กรกฎาคม 2566]
 • บทสรุปผู้บริหาร [26 กรกฎาคม 2566]
 • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel [28 สิงหาคม 2566]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์​ [28 สิงหาคม 2566]
​ไตรมาสที่ 3
 • บทสรุปผู้บริหาร [8 พฤศจิกายน 2566]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ [29 พฤศจิกายน 2566]