NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / ภาวะการทำงานของประชากร

ภาวะการทำงานของประชากร

ภาวะการทำงานของประชากร
NSO จำนวนผู้เข้าชม 51027 คน
ชื่อโครงการ
ภาวะการทำงานของประชากร
ด้าน
ด้านสังคม
สาขา
สาขาแรงงาน
ความถี่
ทุกปี
รายละเอียดโครงการ
ภาวะการทำงานของประชากร
ไฟล์ดาวน์โหลด
สรุปผลการสำรวจรายเดือน
  • มกราคม [27 กุมภาพันธ์ 2567] NSO-pdf
  • กุมภาพันธ์ [26 มีนาคม 2567] NSO-pdf
  • มีนาคม [19 เมษายน 2567] NSO-pdf
  • เมษายน [17 พฤษภาคม 2567] NSO-pdf
ไตรมาสที่ 1
  • สรุปผลที่สำคัญ [1 พฤษภาคม 2567] NSO-pdf
  • บทสรุปผู้บริหาร [1 พฤษภาคม 2567] NSO-pdf
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ [21 พฤษภาคม 2567] NSO-pdf
  • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel [21 พฤษภาคม 2567] NSO-xls
ตารางสถิติระดับจังหวัด
  • ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2567 [3 พฤษภาคม 2567] NSO-pdf
  • ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2567 [Excel file] [3 พฤษภาคม 2567] NSO-rar