NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
NSO จำนวนผู้เข้าชม 3316 คน
ชื่อโครงการ
สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
ด้าน
ด้านสังคม
สาขา
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ
ความถี่
ทุก 3 ปี
รายละเอียดโครงการ
ไฟล์ดาวน์โหลด
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ [25 กรกฎาคม 2566] NSO-pdf
  • สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญ [25 กรกฎาคม 2566] NSO-pdf
  • สรุปผลที่สำคัญ [25 กรกฎาคม 2566] NSO-pdf
  • รายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 12 จังหวัดของประเทศไทย [29 กันยายน 2566] NSO-pdf