NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุม การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

31 มกราคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 111
1

          วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การเก็บรวบรวมข้อมูล (งานสนาม) ผ่านบริการตู้ไปรษณีย์ดิจิทัลภาครัฐ (Digital Postbox)  บริการ Prompt Post บริการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12