NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration)

28 มีนาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 132
1

          วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและรับฟังการรายงานความก้าวหน้าโครงการ การพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) ครั้งที่ 3 (รอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20