NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

วันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี

25 มีนาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 140
1

          วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี และร่วมบริจาคเงินให้แก่กิจกรรม หนึ่งการให้ ได้สองเท่าเพื่อเด็กและเยาวชน ณ กระทรวงยุติธรรม ชั้น1 แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

1