NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

1 เมษายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 99
ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568

         วันที่ 1 เมษายน 2567 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (ปีงบประมาณ 2567) จังหวัดนำร่องโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568 (ปีงบประมาณ 2567) และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ห้องประชุม 401 ชั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68
     
สปค.68