NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนคนเข้าชม 112
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567 หัวข้อ การขับเคลื่อนภารกิจระดับพื้นที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567
     
ประชุมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 5/2567