NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้งานมาตรฐาน SDMX ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

22 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนคนเข้าชม 146
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้งานมาตรฐาน SDMX

         วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำโดย นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้งานมาตรฐาน SDMX ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

การใช้งานมาตรฐาน SDMX
     
การใช้งานมาตรฐาน SDMX
     
การใช้งานมาตรฐาน SDMX
     
การใช้งานมาตรฐาน SDMX
     
การใช้งานมาตรฐาน SDMX
     
การใช้งานมาตรฐาน SDMX
     
การใช้งานมาตรฐาน SDMX
     
การใช้งานมาตรฐาน SDMX