NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

สสช. เข้าร่วมงาน IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก

22 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนคนเข้าชม 142
ทำเนียบ

          ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ สสช. เข้าร่วมงาน IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อประเทศชาติ และประชาชน ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในอนาคต ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพกิจกรรม

ทำเนียบ
     
ทำเนียบ
     
ทำเนียบ