NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ผสช. ตรวจราชการ สถจ. สุพรรณบุรี

16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนคนเข้าชม 130
วันนี้ (16 ก.พ. 2567) ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวธนพร คงประเสริฐ สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ
 

ภาพกิจกรรม

ตรวจราชการสำนักงานสถติจังหวัดสุพรรณบุรี
     
ตรวจราชการสำนักงานสถติจังหวัดสุพรรณบุรี
     
ตรวจราชการสำนักงานสถติจังหวัดสุพรรณบุรี
     
ตรวจราชการสำนักงานสถติจังหวัดสุพรรณบุรี
     
ตรวจราชการสำนักงานสถติจังหวัดสุพรรณบุรี