NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทำแบบประเมินทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

14 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 474
ประชุมชี้แจง

         วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทำแบบประเมินทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากร การจำแนกบุคลากรตามกรอบระดับพัฒนาการดิจิทัลเป้าหมายและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจง
     
ประชุมชี้แจง
     
ประชุมชี้แจง
     
ประชุมชี้แจง
     
ประชุมชี้แจง
     
ประชุมชี้แจง
     
ประชุมชี้แจง
     
ประชุมชี้แจง