NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566

13 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 1766
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566

         วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566
     
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566
     
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566
     
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566
     
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566
     
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566
     
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566
     
ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2566