NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

13 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 512
ประชุมคณะทำงาน

         วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือเรื่องเตรียมการปรับบทบาทสถิติจังหวัดเป็นสถิติและดิจิทัลจังหวัด ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติหลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะประชุมคณะทำงานทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน
     
ประชุมคณะทำงาน