NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2/2567 เรื่องการจัดทำค่าคาดการณ์อัตราการว่างงานของประเทศไทย

20 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 13791
ตลาดนัดความรู้

         ดร.ปิยนุุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง การจัดทำค่าคาดการณ์อัตราการว่างงานของประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 402 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 4 และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ตลาดนัดความรู้
     
ตลาดนัดความรู้
     
ตลาดนัดความรู้
     
ตลาดนัดความรู้
     
ตลาดนัดความรู้
     
ตลาดนัดความรู้
     
ตลาดนัดความรู้
     
ตลาดนัดความรู้