NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมเริ่มต้นโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ

30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 211
พัฒนากฎหมายสถิติ

         นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเริ่มต้นโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ
     
พัฒนากฎหมายสถิติ