NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ

1 ธันวาคม 2566 จำนวนคนเข้าชม 162
ประชุมหารือ

         วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพกิจกรรม

ประชุมหารือ
     
ประชุมหารือ
     
ประชุมหารือ