NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 ธันวาคม 2566 จำนวนคนเข้าชม 193
ร่วมพิธีถวายสักการะ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถาบันวิชาการ เอ็นที อาคารกาญจนาภิเษก ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายสักการะ
     
พิธีถวายสักการะ
     
พิธีถวายสักการะ
     
พิธีถวายสักการะ
     
พิธีถวายสักการะ
     
พิธีถวายสักการะ
     
พิธีถวายสักการะ
     
พิธีถวายสักการะ
     
พิธีถวายสักการะ