NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

สสช. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 26 ปี

7 มิถุนายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 67
22

     วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 26 ปี และร่วมบริจาคแก่กองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

1
     
2